Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká republika

4a27468af793fed0dabfa862ab6132a5.jpg Česko neboli Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnosti nabyla 1. ledna 1993  jako nástupnický stát Československa. Podle své ústavy Česko parlamentní, demokratický právní stát. Hlavou státu je prezident a vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky, na vrcholu oci výkonné stojí vláda České republiky.

Česko je členem Evropské unie, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Česko je vnitrozemský stát o rozloze 78 866 km2. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Administrativně se dělí na osm územních a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha, která je rovněž i jedním z krajů. V roce 2019 v Česku žilo přibližně 10 693 939 milionu obyvatel.Výrazná většina obyvatelstva se hlásí k české, případně moravské národnosti.

 

 

 

Vznik státu:

 • 1. 1. 1993

Rozloha:

 • 78,867 km2

Území ČR tvoří tři historické země – Čechy, Morava a Slezsko.

Hlavní město:

 • Praha

Počet obyvatel:

 • 10 446 157

Úřední jazyk:

 • čeština

Měna:

 • 1 česká koruna (Kč)

Časové pásmo:

 • Central European Time (C.E.T.) / středoevropský (GMT + 1),
  letní čas - středoevropský + 1 (GMT + 2)

Podnebí: průměrná roční teplota 9,0°C

 • v letním období 19,0°C
 • v zimním období -0,9°C

Náboženství:

 • bez vyznání 59 %, římsko-katolické 27 %

Státní zřízení: demokratická parlamentní republika

 • Členský stát Severoatlantické aliance (NATO): od 12.3.1999
 • Člen Evropské unie: od 1.5.2004

 

 

 

 

Prezident: Miloš Zeman

2034.jpg

Předseda vlády: Andrej Babiš

i6150.jpg

 

 

Politický systém

Česká republika je parlamentní demokracií. Jejím základním zákonem je Ústava ČR, která spolu s Listinou základních práv a svobod a některými dalšími zákony tvoří tzv. ústavní řád České republiky. Ústava ve své současné podobě platí od 1. ledna 1993, tedy od vzniku samostatného českého státu, který vznikl rozdělením Československa. Moc je rozdělena na zákonodárnou (Parlament ČR), výkonnou (vláda ČR a prezident republiky) a soudní.

 

Zákonodárná (legislativní) moc

 

Parlament ČR tvoří dvě komory: Poslanecká sněmovna a Senát.

Poslanecká sněmovna je složena z 200 poslanců, kteří jsou voleni na období 4 let. Poslancem může být zvolen pouze občan ČR starší 21 let. Senát je složen z 81 senátorů, jejich funkční období je 6 let (každé dva roky se volí třetina senátorů). Senátorem může být zvolen občan ČR, který dosáhl věku 40 let.

Volit může každý občan České republiky od 18 let.

K základním pravomocem Poslanecké sněmovny patří projednávání a schvalování zákonů a kontrola činnosti vlády. Schvaluje také státní rozpočet.

Senát zajišťuje protiváhu Poslanecké sněmovně, projednává a schvaluje zákony, které od ní dostane. Zákony může schválit a postoupit prezidentovi, vrátit je s připomínkami k projednání do Poslanecké sněmovny, nebo zamítnout. Poslanecká sněmovna však může vždy Senát přehlasovat a zákon schválit. Senát dále vyslovuje (ne)souhlas s mezinárodními smlouvami, se jmenováním soudců Ústavního soudu a má řadu dalších funkcí.

 

Výkonná moc

 

Výkonnou moc představuje vláda a prezident.

Vládu sestavuje a řídí premiér, který navrhuje ministry. Ministři pak odpovídají za činnost jednotlivých ministerstev.

Hlavou státu je prezident republiky. Je volen přímo českými občany (resp. voliči) na dobu 5 let. Prezident jmenuje a odvolává vládu nebo jednotlivé ministry, rozpouští Poslaneckou sněmovnu aj. Má právo udělit milost, vyhlásit amnestii, vetovat zákon schválený Parlamentem. Je také vrchním velitelem české armády. Prezident sídlí na Pražském hradě a disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

 
 
 
 

Politické strany

 

 • ANO 2011 - ANO 2011
 • ODS - Občanská demokratická strana
 • Piráti - Česká pirátská strana
 • TOP 09 + STAN - STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09
 • SPD - Svoboda a přímá demokracie
 • KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy
 • ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
 • HLAS - HLAS
 • EU TROLL - ANO, vytrollíme europarlament
 • Vědci pro ČR - Vědci pro Českou republiku
 • Coal ROZUMNÍ ND - Koalice Rozumní, ND
 • Ostatní strany - Ostatní strany

 

IPM Loga a barvy politických stran 2/4: ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09 | IPM

 

Těžba
 
Ke klíčovým nerostným surovinám těženým v Česku patří černé a hnědé uhlí, dál kaolín nebo stavební hmoty a uran. V malém rozsahu se těží ropa a zemní plyn a další suroviny.
 
Poplatky za povrchovou těžbu uhlí stoupnou na dvojnásobek ...
 
 
Zemědělství
 
Zemědělská výroba téměř uspokojuje domácí poptávku. Pěstuje se hlavně obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), brambory, cukrová řepa, zelenina, len a řepka. Svůj význam má i pěstování chmele, sadařství a vinohradnictví. Základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, dále včelařství nebo chov sladkovodních ryb.
 
Investiční hit příštích deseti let: Zemědělská půda | Investičníweb.cz
 
 
 
Průmysl
 
Průmysl v Česku zaměstnává téměř 38% ekonomicky aktivních a Česko je tímto podílem na 1. místě mezi státy Evropské unie. Hlavními průmyslovými centry jsou Praha (všechna odvětví), Ostravsko (těžký průmysl), Plzeňsko (těžký průmysl); dále též mnohá místa v Ústeckém kraji. Mezi důležitá odvětví průmyslu patří strojírenství - především výroba dopravních prostředků (Česko v tomto zdědilo tradici Československa jako velmoci v tomto odvětví), elektrotechnika, chemický průmysl, hutnictví, potravinářství a energetika. Nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím je stavebnictví.
 
Průmysl: Průměrný věk zaměstnanců se od začátku tisíciletí zvýšil ...
 
 
 
Energetika
 
Základem energetiky jsou uhelné a jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany). Podíl tzv. obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v ČR v současnosti pohybuje kolem 5 %. Z této oblasti je potom nejvýraznější využití vodních elektráren, tvořících přibližně 60 %. Výstavba elektráren na obnovitelné zdroje je podporována dotacemi EU a podle plánu má jejich podíl na trhu stoupnout v roce 2020 na 13 %.
 
Energetika - Časopis Vesmír
 
 
 
Služby
 
V roce 2008 zasáhla silná koruna tuzemský cestovní ruch (stejně jako ostatní exportéry). Kvůli příliš rychlému posilování koruny se totiž stalo Česko pro zahraniční turisty mnohem méně zajímavou destinací podle měřítka cena/kvalita. Dle statistik poklesl cestovní ruch v Praze (nejnavštěvovanější destinace v ČR) o více než 30 % a v mimopražských oblastech ještě více. K tomu navíc mnohem více Čechů vycestovalo díky výhodným cenám do zahraničí. Cestovní ruch je přitom jednou z nejvýdělečnějších částí sektoru služeb. Prudce se rozvíjejí telekomunikace. Zahraniční obchod České republiky po mnoha letech pasivní bilance vykázal v roce 2005 přebytek. Tahounem vývozu je automobilový průmysl.
 
 
Zadlužení
 
Velký problém v budoucnosti mohou způsobit vysoké rozpočtové deficity a rostoucí státní dluh. Jeho výše v porovnání s některými dalšími zeměmi EU není vysoká, ovšem tempo růstu je označováno mnohými západními organizacemi, včetně EU za nebezpečné. S potížemi se také potýká nedokončená privatizace některých státních podniků. Nedokončeny jsou též změny v zákonodárství a zejména v soudnictví.
 
 
Zdravotnictví v ČR
 
V Česku fungují jak soukromá, tak státní zdravotnická zařízení. Naprostá většina z nich má uzavřenu s pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zde poskytují pojištěným pacientům péči bez přímé úhrady (týká se občanů EU vybavených evropským zdravotním pasem). Pohotovostní a záchranná služba: Náhlá onemocnění, úrazy a jiné akutní případy mají na starost pohotovostní služby ve zvláštních ordinacích nebo v pohotovostní službě nemocnic. V případě ohrožení života je možné přímo na místo přivolat lékařskou záchrannou službu.
Číslo tísňové linky je 112. Lékárenské služby: Lékárny v ČR vydávají léčiva a zdravotnický materiál na základě lékařského předpisu i bez něj. Na předpis jsou léky vydávány buď zcela zdarma, nebo s doplatkem, hradí-li pojišťovna pouze část léku. Některé léky si plně hradí pacient. Platnost lékařského předpisu: - předpis z pohotovostní služby platí v den vydání a následující den - předpis na antibiotika platí 3 dny - všechny ostatní předpisy platí týden Tip pro vás: Absolvujte v některých z českých lázní jeden z ozdravných nebo wellnes programů. Tradice českého medicínského lázeňství trvá již několik století a lázně jsou vyhlášeny po celém světě.
 
 
 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR | Obec Luková
 
Zdravotní pojištění
 
Pojištění občanů EU: Od poloviny roku 2004 jsou pojištěnci jednotlivých členských států EU, cestující na přechodnou dobu do jiného členského státu Evropské unie, vybavováni Evropským průkazem zdravotního pojištění. Všichni poskytovatelé zdravotní péče v rámci EU, EHP a Švýcarska musí přijmout pacienta s Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojištění občanů mimo EU: Občané mimo EU by si ještě před odjezdem měli uzavřít komerční cestovní pojištění svojí země. Pokud jej mít uzavřeno nebudou, budou při návštěvě lékaře hradit zdravotnické služby hotově. Komerční připojištění: Komerční cestovní připojištění si mohou uzavřít také občané EU (slouží například pro úhradu převozu zpět do vaší země), pro dlouhodobější turistické pobyty nabízí komerční pojištění česká Všeobecná zdravotní pojišťovna.
 
 
 
Kultura v ČR
Světové kulturní a přírodní dědictví: Český Krumlov, Holašovice, Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kroměříž, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Praha, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Telč, Třebíč a Vila Tugendhat v Brně Turistická místa: Krnov, Hradec Králové, Svatý Jan pod Skalou, oblast severní Moravy, hory - Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Beskydy; dále Český kras, Moravský kras, Moravská brána, Český ráj, hrady a zámky - Karlštejn, Konopiště, Hluboká, Pernštejn a další
 
 
Architektura v ČR
 
Svou polohou v srdci Evropy byly české země v průběhu dějin konfrontovány s různými kulturními vlivy a stavebními styly. Protože naše země byla jen málo postižena jak poslední válkou, tak i asanací moderny, bylo zachováno bohaté kulturní dědictví. V České republice je celkem 12 chráněných památkových rezervací uznaných mezinárodní organizací UNESCO: Praha - historické centrum, Český Krumlov - historické centrum, Telč - historické centrum, Žďár nad Sázavou - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Kutná Hora - historické centrum, Lednice - Lednicko-Valtický areál, Holašovice - vesnická rezervace, Kroměříž - zahrady a zámek, Litomyšl - zámek a zámecký areál, Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice, Brno - Vila Tugendhat, Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa.
 
 
Moderní architektura I. – Tančící dům | Bydlení pro každéhoBarokní architektura v Česku – WikipedieRománská architektura v Česku – Wikipedie
 
 
 

Náboženství:

V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných, že věří v Boha, 50 % věří v nějakou životní či duchovní sílu a 30 % nevěří v nic z toho.

Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 je většina populace (59 %) bez vyznání. Nejpočetnější církev je římskokatolická (26,8 %), následují Českobratrská církev evangelická (1,15 %) a Církev československá husitská (0,97 %). Počet vyznavačů judaismu či islámu je nepatrný.

Větší podíl věřících má jižní a střední Morava, naopak severní a severozápadní Čechy vykazují největší podíl nevěřících osob.

 

Sport

Olympijské hry

 

Na olympijských hrách dosáhli čeští sportovci významných úspěchů.

 • Již v roce 1900 se František Janda-Suk zúčastnil 2. olympijských her v Paříži, kde získal stříbrnou medaili v hodu diskem.

 Na letních olympijských hrách získala:

 • gymnastka Věra Čáslavská sedm zlatých olympijských medailí (3× 1964, 4× 1968)
 • Legendární běžec Emil Zátopek obdržel čtyři zlaté (1× 1948, 3× 1952)
 •  tři zlaté má oštěpař Jan Železný (1992, 1996, 2000)
 • dvě zlaté získali rychlostní kanoisté Josef Holeček (1948, 1952) a Martin Doktor (1996)
 • kanoistka Štěpánka Hilgertová (1996, 2000)
 • oštěpařka Barbora Špotáková (2008, 2012)

 

Na zimních olympijských hrách vybojovala

 • rychlobruslařka Martina Sáblíková tři zlaté medaile (2× 2010, 1× 2014).

 

Zimní olympijské hry 2010 – Wikipedie

 

Lehká atletika

 • Čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu Emil Zátopek
 • Kromě na Letních olympijských hrách se čeští lehcí atleti účastní také pravidelných mistrovství světa a Evropy.
 • Běžkyně Jarmila Kratochvílová již od roku 1983 drží světový rekord v běhu na 800 metrů, jde o nejdéle platný světový rekord v historii ženské atletiky.

 

Emblém tištěný Lehká atletika 50 mm | Poháry.comÁlex Quiñónez está en la final de los 200 metros planos | El ...

 

Fotbal

Josef Masopust a Pavel Nedvěd vyhráli Zlatý míč.

 • Před druhou světovou válkou patřily AC Sparta Praha a SK Slavia Praha k nejlepším klubům Evropy.
 • Sparta dvakrát vyhrála Středoevropský pohár (1927, 1935) a Slavia jednou (1938)
 • Legendárním střelcem, jehož velkou část kariéry však pohltila druhá světová válka, byl Josef Bican.
 •  Jedním z nejlepších brankářů své doby na světě byl František Plánička.
 • Fotbalová reprezentace Československa a posléze České republiky získala dvě stříbrné medaile na mistrovství světa, roku 1934 a roku 1962.
 • V roce 1976 vyhrálo Československo Mistrovství Evropy ve fotbale 1976 v Jugoslávii, přičemž ovšem bylo z 22 hráčů na soupisce jen sedm Čechů.
 • Stříbro na tomto turnaji národní tým vybojoval roku 1996, bronz pak v letech 1980 a 2004.
 • Roku 1980 získal olympijský výběr ČSSR zlaté medaile na letních olympijských hrách v Moskvě.
 • Nejvíce startů za reprezentaci Československa si připsal Zdeněk Nehoda, za reprezentaci ČR Karel Poborský, nejlepším československým reprezentačním střelcem byl Antonín Puč, v dresu ČR Jan Koller.
 • K dalším úspěšným fotbalistům patří Svatopluk Pluskal, Ladislav Novák, Antonín Panenka, Ladislav Vízek, Tomáš Skuhravý a Tomáš Rosický.

 

Slavia i Sparta za chování fanoušků při derby zaplatí 300 tisíc ...

 

 

Lední hokej

 • V ledním hokeji patří k největším reprezentačním úspěchům zlatá medaile na olympijských hrách v Naganu roku 1998, jejíž cena tkví v tom, že se turnaje zúčastnili poprvé všichni nejlepší hráči planety, včetně profesionálů ze severoamerické NHL. Ke hvězdám týmu patřili zejména Jaromír Jágr a brankář Dominik Hašek.
 • Co se týče hokejových individualit, je Jágr co do počtu bodů nejlepším v současnosti aktivním střelcem v NHL a druhým nejlepším v celé historii této ligy.
 • Dvakrát vyhrál Stanleyův pohár (1990/91 a 1991/92 s klubem Pittsburgh Penguins). Dva Stanley Cupy má i Hašek, a to s Detroit Red Wings (2001/2002, 2007/2008).
 • Třikrát tuto prestižní trofej vyhráli Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina, dvakrát Petr Sýkora, Patrik Eliáš, Bobby Holík, Michal Rozsíval a Jiří Fischer.

 

HC Sparta Praha » Spartu čeká sváteční derby se Slavií

 

 

Tenis

 • Martina Navrátilová vyhrála devětkrát nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990).
 • Dvakrát vyhrála Wimbledon Petra Kvitová (2011, 2014) a jednou Jana Novotná (1998).
 • Jediným českým mužským vítězem turnaje ve Wimbledonu v tzv. open éře se stal Jan Kodeš (1973), ale v minulosti zde triumfoval i Jaroslav Drobný (1954).
 •  Ivan Lendl byl 270 týdnů světovou jedničkou v žebříčku ATP, jako dosud jediný český hráč. Ženskému žebříčku WTA kralovala celkem 332 týdnů Martina Navrátilová.
 • V roce 2017 se světovou hráčkou č. 1 stala rovněž Karolína PlíškováKrom jmenovaných hráčů vyhráli některý z tzv. grandslamových turnajů také Petr Korda (Austrálie 1998) a Hana Mandlíková (Austrálie 1980, 1987, Paříž 1981, US Open 1985).
 • Wimbledonská vítězka Petra Kvitová ve finále turnaje 2011

 

Tenis WTA Cincinnati 2019: výsledky, program | Bet-Arena.czTenisový online kurz - jak se naučit hrát tenis | mini-kurzy