Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praha

Rozloha:             

  • 496 km²

 

Počet obyvatel:              

  • 1 262 000

 

Nadmořská výška:          

průměrná 235 m n. m.

  • nejvyšší 399 m n. m. Teleček, Praha 5, katastrální území Sobín, lokalita
  • nejnižší 177 m n. m. Sedlec u Vltavy
  • Bílá hora 381, Děvín 310 m n. m., Petřín 318 m n. m., Vítkov 270 m n. m., Vyšehrad 231 m n. m.

 

Podnebí:            

průměrná roční teplota 9,0 °C

  • v letním období – červenec 19,0 °C
  • v zimním období – leden –0,9 °C

 

Hlavní řeka:      

  • Vltava protéká Prahou v délce 31 km, v nejširším místě má 330 m, řeka má 9 ostrovů

Mosty přes Vltavu:        

  • po proudu řeky – Závodu míru, Branický, Barrandovský, Železniční, Palackého, Jiráskův, Legií, Karlův, Mánesův, Čechův, Štefánikův, Hlávkův, Negrelliho viadukt, Libeňský, Holešovický železniční, Barikádníků, Holešovický tramvajový, Trojská lávka – celkem 18 mostů

 

Historické jádro:             

  • Hradčany, Malá Strana, Staré Město včetně Josefova, Nové Město a Vyšehrad

 

Praha, hlavní město modernizující se České republiky | Prologis CEE

 

 

 

Praha

 

Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky, leží ve středu Čech na řece Vltavě. Do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. Od roku 1920 je celým oficiálním názvem města „Hlavní město Praha“. Slovní spojení „Praha – srdce Evropy“ odkazuje na polohu metropole ve středu Čech a zároveň Evropy. Pověst o založení Prahy tvrdí, že vznik města předpověděla mýtická kněžna Libuše svým slavným proroctvím:

„Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese místo, tam když přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu pojmenujte toto místo Praha.“

Praha se brzy stala centrem rodícího se českého státu. Z Pražského hradu začali vládci spravovat okolní území. I dnes na Pražském hradě sídlí hlava státu – prezident České republiky.

Praha je územně rozsáhlá – historické budovy a památky naleznete především v historickém centru (především Praha 1, 2), dále od centra se pak nachází čím dál větší počet nákupních center, sídlišť a poslední dobou i satelitních městeček (jde o nově postavené domky na okraji města, které vytvářejí sídelní celek).

Praha je městem sta věží, mnoha mostů přes řeku Vltavu a nespočtu hodnotných kulturních a historických památek.

Město, které je právem nazýváno jedním z nejkrásnějších na světě, matkou měst. Ať už je Praha nazývána zlatou nebo stověžatou, těžko nějaký přívlastek vystihne všechnu její krásu.

Nejcennějšími částmi Prahy jsou čtyři středověké sídelní celky Staré Město , Nové Město , Malá Strana a Hradčany . Tyto celky společně tvoří historické jádro Prahy a zároveň jsou také národní kulturní památkou, zapsanou do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie Prahy se píše již více než 1100 let a její složitý vývoj dnes dokládá několik tisíc památkově chráněných objektů ze všech slohových období. Najdeme zde budovy všech architektonických stylů - románského, gotického, renesančního, barokního či rokokového stejně jako secesního a kubistického.

Následující prohlídková trasa je zaměřená na seznámení s nejvýznamnějšími a nejznámějšími místy Prahy a také na různorodost možných aktivit.

Staroměstské náměstí bylo od prvopočátků přirozeným centrem zástavby na pravém břehu Vltavy. Nejvýznamnějším objektem je tu Staroměstská radnice, založená roku 1338. Tvoří ji blok pěti původně samostatných domů a její vzhled je převážně gotický a renesanční. Dominantou náměstí je radniční věž, dokončená roku 1364. Unikátní atrakcí je Staroměstský orloj, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně z doby okolo roku 1410. Orloj je stále funkční a každou celou hodinu okouzluje kolemjdoucí přehlídkou dvanácti apoštolů, kteří se postupně objevují ve dvou okýnkách nad astronomickou částí. Naproti radnici přes náměstí stojí vrcholně gotický Týnský chrám s velice cennou výzdobou interiérů. Před kostelem směrem do náměstí stojí gotický objekt Staré školy s podloubím a renesančními štíty. Prostor uprostřed náměstí zaujímá rozlehlý pomník mistra Jana Husa . Pozoruhodné jsou i historické domy po obvodu a mnoho zajímavých domů stojí i v nesčetných postranních uličkách, kterými je okolí protkáno...

 

TEST: Jak dobře znáte Prahu? Prověřte si své znalosti hlavního ...

 

Historie Prahy

Oblast Prahy byla osídlena již ve starší době kamenné. Počátky města jsou spojeny s budováním Pražského hradu rodem Přemyslovců. Pražský hrad byl založen kolem roku 880 knížetem Bořivojem. Později sloužil jako sídlo českých knížat, králů a hlav státu, kterým slouží dodnes. Pražský hrad se stal významným obchodním, společenským a kultůrním centrem v zemi a to zejména díky své poloze.

Původně se město jmenovalo Mezigrady, neboť se nacházelo mezi Pražským hradem a Vyšehradem. Vznik současného názvu Praha nebyl historiky nikdy doložen. Do konce 12. století se tak nazýval pouze Pražský hrad.

V roce 2000 získala Praha titul Evropská metropole roku a byla jedním z devíti měst, kterým byla tato cena Evropskou unií udělena.

historie Praha Staré Město

 

Pražské památky

 

Hrady

 

Pražský hrad

Pražský hrad býval od 9. století sídlem českých knížat, později králů, a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. Podle Guinessovy knihy rekordů je považován za největší starobylý hrad na světě – zabírá plochu 570 m na délku a 130 m na šířku. Součástí hradu je komplex historických budov, kterým dominuje Katedrála sv. Víta, kde jsou uloženy korunovační klenoty českých králů.

 

Zahrady Pražského hradu

 

Královská zahrada je historicky nejcennější ze všech hradních zahrad. Založena byla r. 1534 Ferdinandem I. Habsburským a inspirovala se italskými vzory, současná podoba zahrady však navazuje na anglickou úpravu z poloviny 19. století. Jedním z jejích největších skvostů je Zpívající fontána, která patří k nejkrásnějším renesančním fontánám v Evropě. Jižní zahrady (Rajská, Zahrada Na Valech a Hartigovská) rozpínající se před jižním průčelím Pražského hradu skýtají okouzlující výhled na Malou Stranu, Staré Město i nedaleký Petřín.

 

 

Vyšehrad

 

Podle pověstí nejstarší sídlo českých knížat, hradiště však vzniklo asi v polovině 10. století. Z ostrohu nad Vltavou se nabízí jedinečné výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou vzácnou rotundu sv. Martina, novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště Slavín a podzemní kasemata s originály některých barokních soch z Karlova mostu.

 

 

Mosty

 

Karlův most

Prahou protéká nejdelší česká řeka Vltava, která pramení na jihu Čech, a přes Prahu pokračuje dále do Německa. V Praze stojí více jak 30 mostů, ale tím nejznámějších z nich je zajisté Karlův most.

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Karlův most je pojmenován po svém zakladateli a nejslavnějším českém králi Karlu IV. S jeho vznikem je spojeno mnoho pověstí. Jedna z nich praví,  že se k stavbě mostu používala vejce. Karlův most dodnes spojuje dvě městské části – Staré Město a Malou Stranu – a vede přes něj historická královská cesta.

 

 

Náměstí

 

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, dříve také Velké náměstí, dnes lidově označováno jako „Staromák“, se nachází v centru Starého Města pražského. Nalezneme na něm několik významných historických objektů. Pozornosti návštěvníků by neměly ujít Staroměstská radnice s Pražským orlojem a Týnský chrám. Pražský orloj – středověké astrologické hodiny s krásně vyřezávanými postavami smrtky, anděla nebo dvanácti apoštolů – odbíjí na věži Staroměstské radnice v každou celou hodinu. Radnice se v průběhu své historie stala oblíbeným místem pro civilní svatební obřady.

 

 

Malostranské náměstí

 

Náměstí s řadou historických domů a paláců je tvořené dvěma částmi, které spojuje dominanta celého prostoru – chrám sv. Mikuláše. Patří k turisticky nejatraktivnějším místům Prahy a je součástí Královské cesty. Od roku 2016 je nově využíváno pro pořádání setkání, výstav nebo projekcí. Na náměstí stojí kostel sv. Mikuláše. Tento nejslavnější barokní chrám Prahy patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. Kopule má v průměru obdivuhodných 20 m, vnitřní výška do vrcholu lucerny je přes 49 m, což představuje nejvyšší pražský interiér, který je zároveň vynikající ukázkou výzdoby vrcholného baroka. V kostele probíhají celoroční koncertní cykly s využitím historických varhan z 18. století.

 

 

Kostely

 

Kostel sv. Mikuláše – Malá Strana

 

Tento nejslavnější barokní chrám Prahy patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. Kopule má v průměru obdivuhodných 20 m, vnitřní výška do vrcholu lucerny je přes 49 m, což představuje nejvyšší pražský interiér, který je zároveň vynikající ukázkou výzdoby vrcholného baroka. V kostele probíhají celoroční koncertní cykly s využitím historických varhan z 18. století.

 

 

Domy

 

Národní divadlo

 

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky, vybudovanou z celonárodních sbírek a otevřenou poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. Honosnou vnější i vnitřní výzdobu, která zaujme zejména svým bohatým zlacením, tvoří vrcholná díla českých autorů 19. století – M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj. Návštěva činoherního, operního či baletního představení tvoří spolu s překrásnými prostory divadla nezapomenutelný zážitek.

 

 

Obecní dům

Secesní stavba z let 1905 – 1911 je dokladem nevídané umělecké i řemeslné dovednosti a kvality. Kavárna, Francouzská a Plzeňská restaurace, Americký bar stejně jako Primátorský salonek či koncertní Smetanova síň jsou dokonalými secesními interiéry, které zdobili přední malíři a sochaři jako A. Mucha, J. Preisler, L. Šaloun aj. Milovníkům secese jsou určeny komentované prohlídky celé budovy.